Interview with Estonian blogger Liina Ütt!

Do you know what’s Liina beauty tip or a favorite place? Don´t know? Then keep reading! If this interview is not enough, be sure to check out her blog MissLiina
Täna saate lugeda ühe usina ja kauni Eesti blogija ning jumestajaga tehtud intervjuud! Liina Ütt on alati täis pealehakkamist, et viia täide enda ideed ja mõtted. Tahaksid teada, mis on Liina ilunipp, blogi edu võti või tema lemmik paik, kuid otse küsida ei julge? Siis loe aga hooga edasi ja saad vastused! Kui sellest loost jääb väheks, vaadake kindlasti ka tema blogi-pesa MissLiina
Who are you and where are you from?
I´m Liina from Estonia!Thanks to blogging, I´m often working on a several projects, I also study in Uni and work as an freelance make-up artist, so my days are usually actively fulfilled.

Kes sa oled, kust tuled ja millega tegeled?
Olen Tallinnast pärit Liina, kes tegeleb korraga enamasti paljude asjadega. Tänu blogimisele on mul tihti mitu projekti käsil, sinna kõrvale osalise koormusega kool ning jumestamine ja nii ongi minu päevad enamasti tegusalt täidetud.


What accomplishment in your life has been the most important and significant?
My personal development. Previously I was quiet and humble person, but performing at the university, at the cinema and everywhere else has done it´s job – no fear anymore! I’ve become a happier girl. I still have room for improvement, but what a materialist I might be, I still think that work with myself is biggest achievement. 

Milline saavutus on siiani sinu elus olnud kõige tähtsam ja märkimisväärseim?
Minu enda isiklik areng. Olin varasemalt vaikne ja tagasihoidlik, kuid ülikoolis, kinos ja mujal tehtud esinemised on teinud oma töö – lavahirmu enam pole! Olen muutunud palju positiivsemaks ja õnnelikumaks. Tean, et mul on veel arenemisruumi, kuid kuivõrd suur materialist ma ka poleks, siis suurimaks saavutuseks peangi pidevat tööd enda kallal.


What has blogging given you and why do you even begin with it?
Blogging has given me a lot of new contacts and a few close friends. It taught me to work for my dreams, everything is possible! Also that you should learn from constructive criticism and try to leave bad comments behind.
I started with my first blog probably already in the middle school, at least I think so, because I have been blogging for a long time. I started because virtual diary sounded so much better than pen and paper.

Mida on blogimine sulle kõige enam andnud ning miks sa sellega üldse alustasid?
Blogimine on andnud mulle palju uusi tutvuseid ja ka paar lähedast sõpra. Lisaks on see õpetanud mulle plaanide ning tegemiste tõsiselt võtmist ja unistuste nimel pingutamist, kõik on võimalik. Selle kõigega kaasneb alati pisut kriitikat, konstruktiivsest tuleb õppida ning niisama lahmimisest mitte välja teha.
Esimese blogi tegin endale tõenäoliselt juba põhikoolis, vähemalt arvan nii, kuna blogi on mul pikalt olnud. Alustasingi seetõttu, et päevikusse kirjutamine ei tulnud alati nii järjepidevalt välja ja virtuaalne päevik kõlas hulga paremini.


What is the key of success?

The passion and consistency! I have heard how new/young bloggers main purpose is to get free stuff, but this is not a good goal. A successful blog needs constantly a lot of time and energy.

Mis on sinu arvates ühe blogi edu võti?
Kirg ja järjepidevus! Olen paljudelt koostööpartneritelt kuulnud, kuidas uued/noored blogijad justkui blogivadki tasuta asjade nimel, kui juba eos on vaid sellised eesmärgid, ei ole see hea. Blogida tuleb seepärast, et ise tahad, edukaks blogiks on vaja palju tööd ning aega kulutada, ja seda pidevalt.


How do you see your blog in the future, what´s your goal?

I haven´t thought about it, I intend to blog until I have the passion. I hope that it will open many new doors and opportunities for me, will bring new and exciting people in my life.

Millisena näed enda blogi tulevikus, kuhu tahaksid sellega välja jõuda?
Ma ei ole väga mõelnud kas või kui pikalt ma blogida kavatsen, teen seda seni, kuni kirge ja tahet jätkub. Sealjuures loodan, et see avab mulle jätkuvalt erinevaid uksi ja võimalusi, toob minu ellu uusi põnevaid inimesi.


Do you like to read and follow any blogs?
Mostly I follow those bloggers who I already know personally. We have a greater bond and I read them even if these subjects aren´t always in my interest. If I have more time, I also read old school beauty, family and kitchen blogs.

Kas ja milliseid blogisid sulle endale meeldib lugeda ja jälgida? 
Ausalt öeldes jälgin kõige rohkem ikkagi neid blogisid, mille pidajaid tean juba isiklikult. Nendega on suurem side ja neid loen ka siis, kui teemad alati minu huviorbiiti ei ulatu. Kui on rohkem aega, hoian pilku peal nö vanakooli ilublogidel ning paaril kokandus- ja pereblogil.


What do you think about Estonian blog world, whether and where we can go from here?!
Yes, we still have room to improve ourselves! For example, we still have only few blogger-oriented events, though companies have also started involve more bloggers into their business. International cooperation, bloggers panels, awarding.. All these things may become a reality in the future. But we, bloggers, have to work for it, someone else doesn´t.

Mida arvad Eesti blogimaastikust, kas ja kuhu edasi?!
Arenemisvõimalusi on küll ja veelgi. Näiteks toimub blogijatele suunatud üritusi veel vähe, kuigi ettevõtted on hakanud ka rohkem blogijaid oma tegemistesse kaasama. Rahvusvahelised koostööd, blogijate paneelid, auhindade jagamised.. Kõik sellised asjad võivad tulevikus täiesti reaalsuseks muutuda. Tuleb ise vaid ettevõtlik olla ja blogimaastikku väikeses Eestis edasi arendada, keegi teine seda ei tee. Face without make-up is a big no for you or totally normal?
I don´t feel bad without make up, but I’ve discovered a paradox that if I wear less make-up my skin gets worse. Probably it´s because when I wear makeup, I always clean my face twice a day, but if I don´t, I may forget to clean so deeply.

Kas sinu jaoks on meigita nägu tabu või mitte?
Ei, ma ei tunne end meikimata näoga üldse mitte halvasti, aga olen avastanud sellise paradoksi, mida vähem end meigin, seda halvemas seisukorras mu näonahk on. Ilmselt tuleb see sellest, et meigitud nägu puhastan ma 100% kaks korda päevas, aga meikimata näoga iga kord nii põhjalik ei pruugi olla.

Do you prefer old favorites or new products?
As an make-up artist I love to try new products, experiment with colors and techniques. I don´t have one favorite eye makeup, specific product or colors what I always use, I try to experiment and try something new.

Kas meigitoodete puhul oled pigem julge katsetaja või mugav lemmikute kasutaja?
Jumestajana meeldib mulle pidevalt uusi tooteid, värve ja tehnikaid katsetada. Tänu sellele pole mul näiteks silmameigis välja kujunenud ühte silmameiki ega kindlaid tooteid või toone, mille peale alati kindel olla. Püüan alati proovida ja katsetada midagi uut.


What beauty products should definitely be in your bag? 
I like flawless makeup base, which is why I always use a good foundation, also my must have is powder for brows. If I try to stick to the minimum, the last would be probably contouring powder. These would be my three must haves, provided that the lashes are coloured chemically. However, if I could choose five favorites I would add mascara what gives volume and length and orange lipstick.

Millised kosmeetikatooted peavad kindlasti sinu kotis olema?
Mulle meeldib veatu meigipõhi, mistõttu peab mul olema alati üks hea katvusega jumestuskreem, kunagi ei tohiks puududa ka kulmupuuder. Kui üritada võimalikult minimaalseks jääda, siis viimaseks võtaksin ilmselt modelleerimispuudri. Need oleksid kolm põhilist, eeldusel, et ripsmed on näiteks keemiliselt toonitud. Kui aga saaksin valida viis, siis lisanduks volüümi ja pikkust andev ripsmetušš ning oranž huulepulk.

Do you have a any beauty tip?
Drink a lot of water and avoid the stress!

On sul mõni ilunipp, milline?
Minu nipiks on palju vett ja vähe stressi!

What makes a woman beautiful?
Well groomed and confident woman who feel confident in her skin – there is nothing more beautiful!

Mis teeb naise kauniks?
Enesekindlus. Hoolitsetud ja enesekindel naine, kes end oma nahas hästi tunneb – pole midagi ilusamat ja seksikamat!


What are the four items of clothing every woman should have in their closet?
My basic items would be certainly blazer, LBT, shirt and skirt. I don´t wear pants often, I prefer skirts and dresses.

Millised neli riietuseset peaks igal noorel naisel kapis olema?
Minu basic esemed oleks kindlasti pintsak, LBT, triiksärk ja seelik. Pükstega ma väga suur sõber pole, mistõttu minu valik piirdub seelikute ja kleitidega, neid on mu garderoobis üsna palju ja neis tunnen end kõige paremini.


What’s in your closet which would be a surprise for your readers?
I have a classical style, so probably I can´t surprise anyone.  Although I have strapless peplum-style blouse, which practically have a nacked back. Extremely sexy, but it´s only suitable with a pencil skirt or tight jeans, I quess that this would be the biggest surprise.

Mis on sinu kapis need riideesemed, mis nii mõndagi üllataks?
Ma olen klassikalise stiiliga, seega väga vist kedagi ei üllata. Mul on üks õlapaeltega peplum-stiilis pluus, mis on praktiliselt palja seljaga. Ääretult seksikas, aga sobib ainult pliiatsseeliku või kitsaste teksadega, see oleks vast suurim üllataja.

Surprise readers with some unknown fact about you!
I like to eat sweets before salty!

Üllata lugejaid mõne uue faktiga endast!
Mulle meeldib süüa enne magusat ja siis soolast!


Name your favorite:
Blog: I thought about several international blogs, but I decided to give credit for one of our Estonian girl – Britt from britiblogi.blogspot.com. I really look forward to see her posts!
Song: The most difficult question! Recent favorite is Klangkarussell – Sonnentanz and one is a very old favorite Norah Jones – Sunrise. Very different songs, but both of them gives a good feeling!
Place: My summer home
Memory: Okay, I lied, this is the hardest question! The best memories that comes to my mind are all related to summer. I would bring out a moment from last summer – me and my friends went to Saaremaa to celebrate Midsummer. There was a amazing vibe, with no internet, phones, problems or any worries!
Dream: To live for at least a year abroad
Nimeta enda lemmik:
Blogi: Kaalusin mitmeid välismaiseid blogisid, aga otsustasin tunnustada siiski üht meie Eesti neiut – Britt blogist britiblogi.blogspot.com. Tema postitusi ma tõesti ootan!
Laul: Kõige keerulisem küsimus! Uuema aja lemmik on Klangkarussell – Sonnentanz ja üks väga vana lemmik on Norah Jones – Sunrise. Väga erinevad lood, aga mõlemad tekitavad ääretult mõnusa tunde!
Koht: Mu suvekodu
Mälestus: Okei, valetasin. SEE on kõige raskem küsimus! Kõige paremad mälestused, mis meenuvad, on kõik suvega seotud. Tooksin aga välja hetke eelmisest suvest – sõitsime sõpradega Jaanipäevaks Saaremaale. Seal oli tõeliselt imeline, kuna internetti õieti polnud, levi oli halb ning kõik mured ja kohustused jäid kilomeetrite kaugusele.
Unistus: Elada vähemalt aasta välismaal

Share:

3 Comments

 1. 05/06/2014 / 08:16

  Väga vahva lugemine 🙂 konstruktiivset kriitikat ka veidi: inglisekeelses tekstis on päris palju vigu, minu jaoks natuke ebameeldiv lugeda.
  Muidu, keep on going c:

 2. 05/06/2014 / 09:02

  Suur tänu! Kriitika on alati hea, ega see kerge ei ole vaheldumisi kirjutada mõlemas keeles ja veel nii pikka teksti, vigu tuleb sisse, kuid püüan olla hoolsam ning lugeda veel sada korda tekstid läbi! 🙂

 3. 07/05/2015 / 05:22

  Very nice blog, keep it up neighbour!

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.