How to make better travel photos and videos?

<a href=”http://www.bloglovin.com/blog/12463469/?claim=qp44qmfwdmu”>Follow my blog with Bloglovin</a>

Traveling is biggest investment in memories and you should really enjoy your moments. Although photo and video material reminds us those beautiful moments even years later, so it is also important to know how to make better shots. I will do my best to share my thoughts and tips how to make great travel video and photos, so you will enjoy your results! Also I searched photos for this post from my previous trips, some of the photos (top one from Amsterdam) even from 2009!


Reisimine on suurim investeering mälestusesse ning seda tuleks tõeliselt nautida! Kuigi peaks meeles pidama, et fotod ning videod meenutavad neid hetki ka aastaid hiljem, seega on väga oluline teada kuidas saada parimaid tulemusi. Jagan enda nippe ning ideid kuidas teha reisil häid fotosid ja videosid! Selle postituse jaoks otsisin välja erinevaid fotosid enda erinevatelt reisidelt, mõned fotod (näiteks ülemine Amsterdamist) on lausa aastast 2009! 

Get closer!
Look for the details and try to capture small things what would express the spirit of moment or place you are. For those shots you can go closer or just use some lens for take secret close-up photos. They give so much for the story and it is more fun for reader to follow your story.

Mine lähemale!

Otsi detaile ning püüa jäädvustada väikeseid asju, mis väljendaksid antud hetke emotsiooni või koha eripära. Nende tulemuste saamiseks mine lihtsalt lähemale või kasuta võimaluse korral zoom´iga objektiivi! Sellised klipid annavad väga palju juurde ja vaatajal on vahetum lugu jälgida.

Know your camera!
New camera is always very exciting but it is not a very good idea to go on a trip with unknown equipment and rely only for that machine. Before you should know how to work with it, how to change and manage all the settings so you will catch all the moments you want! For beginners, there are instructions and also some travel tips you can find on Traxplorio | Best Travel Community. You’d be glad you came across it.
Tunne oma kaamerat!
Uus kaamera on alati väga põnev, kuid ei ole just kõige nutikam minna tundmatu tehnikaga reisile ja usaldada vaid neid seadmeid. Eelnevalt tuleks õppida tundma kaamerat, seadeid ja eripärasid, et saaks kõik väärt hetked ikka kaadrisse!

Play with focus!
It can add so much for the result – you can bring attention to some specific detail or build up some depths. This point is really important while making videos, it is really catchy to follow focus point from one point to another.

Mängi fookusega!

Teravusega mängimine annab tulemusele väga palju juurde – saab tähelepanu juhtida mingile kindlale asjale või luua sügavusi. Eriti videoklippe tehes on vaatajal põnev jälgida kuidas fookus liigub ühelt objektilt teisele.

Catch emotions!
Real emotions, impressions and moments can say more than thousand words! From those kind of shots people can realet better and usually they give a lot of feelings back also! We have already too much fake things around us, so try to see more real life and moments.

Püüa emotsioone!
Reaalsed emotsioonid, näoilmed ning hetked ütlevad rohkem kui tuhat sõna! Selliste fotodega on vaatajatel kergem samastuda ning need mõjuvad ka paremini. Meie ümber on niigi palju võltsi, seega üritagem näha rohkem reaalsust ja siiraid hetki.
Fill the frame!
Think about full result what you want to achieve, don´t waste any space and use it all wisely! While you catch your moment think if everything you want and need is there. The most common mistake what I have noticed is that frame is too empty or full of scenery you do not need.
Täida kaader!

Pildistama hakates mõtle juba ette tulemusele, mida saavutada tahad. Fotot tehes ära raiska olevat ruumi ning jälgi, et kõik vajalik oleks olemas. Märkan kõige enam, et fotosid tehes on kaader kas tühi või täis peamiselt taustamüra, mida tegelikult vaja ei oleks.

 

Work with the light!
Try to use as much natural light as possible, but try to remember that human eye can see way more than any lens and camera. Direct sun can bring out colors and details, but might create harsh shadows. Also if you watch into shadows and darkness you can see lines and shapes better than camera will capture. It is good to know that sunlight during sunrise or -set is really flattering and can give beautiful and soft result!

Tööta valgusega!

Püüa võimalikult palju töötada naturaalse päevavalgusega, kuid pea meeles, et inimsilm näeb hulga rohkem kui objektiiv ja kaamera. Otsene päike toob hästi välja küll värvid ning detailid, kuid võib tekitada tugevaid varje ja ülevalgustatuid kohti. Vaadates varjudesse ja pimedusse, suudab inimsilm eraldada jooni ja kujutisi, kuid kaamera võib hätta jääda. Hea on aga teada, et päikesetõusu ja -languse valgus loovad kauni ja pehme tulemuse.

 
 
Be creative
It is always safe to keep your object middle of photo, add a bit backround and go for it, but maybe you should try something different once in a while also?! This point is especially important while traveling popular places, try to find some new place, idea or view to step out from typical tourist growd. I must admit at first I thought this photo should belong to the litterbin but I started to really like it. This different kind of perspective, view and composing is something interesting and creative to watch and follow.

Ole loov!
Alati on mugav ning ohutu hoida pildistatavat objekti pildi keskel, lisada veidi tausta ja teha klõps, kuid teinekord tasub proovida ka midagi uut! Püüa seda punkti eriti meeles pidada populaarsetes sihtkohtades, proovi leida mingi uus idee, vaade või koht, et saada turisti radadelt välja.  Teistmoodi perspektiivid, vaated ja kompositsioonid on põnevamad ning loovamad! 
 
 
Enjoy your time!
I could share so many more ideas but at the end main thing is still to enjoy your time and make some new memories! Go step by step, practice a lot and you will achieve better results really fast, just be creative, try new locations and catch emotions!
I would also love to hear your thoughts and tips as I also always try to improve my skills and technics!
Naudi hetki ja aega!
Võiksin jäädagi jagama erinevaid ideid, kuid lõppude lõpuks on siiski esmatähtis nautida enda aega ja luua uusi mälestusi! Võta samm-sammult, pildista palju ning paremad tulemused saabuvad märkamatult, lihtsalt ole loov, proovi uusi vaateid ning püüa emotsioone!
Kuulaksin suurima rõõmuga ka teie nippe ja ideid, et arendada ka enda oskusi ja tehnikat!
Share:

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.