PHOTO SNEAK PEEK: MIDSUMMER IN ESTONIA

Midsummer time in Estonia is just magical, perfect time to discover our beautiful country while nights are long and sun is warm! This year I decided to do something different, so we rented a little (yea, I mean sweet little!) house in Toomarahva guest house. This place is located in Lahemaa National park and definitely took my heart away!
I´m going to show and talk to you more soon, but now just enjoy some of the beautiful photos made by Margus

How was your Midsummer time? Did you traveled and discovered new places/events this year?

Jaaniaeg Eestis on lihtsalt imeline, suurepärane aeg avastamaks meie ilusat Eestimaad, sest ööd on pikad ja päike paitamas põski! Sel aastal tahtsin teha vahelduseks midagi uut ja rentisime väikese (ja oi kui armsalt pisikese!) majakese Toomarahva turismitalus. Talu asub Lahemaa rahvuspargis ja võlus mind täielikult!

Juba õige pea näitan ja räägin veidi veel lähemalt, kuid praegu nautige mõningaid kauneid fotosid, mis on tehtud Marguse poolt!

Kuidas sinu jaanipäev möödus? Kas avastasid uue ilusa koha/kihvti ürituse või jälgisid mõnda enda traditsiooni?

UNSEEN ICELAND PHOTO DIARY


I cleaned my old photo albums and discovered many unpublished photos from Iceland trip! You can see my old Iceland travel stories here (linked) and this country is definitely still in my heart!

Do you have any country what always makes your heart beat faster and where you would love to go back any time? What´s your dream-destination is?

Sorteerisin vanu albumeid ja fotosid ning leidsin palju postitamata jäänud fotosid Islandi reisist! Vanu Islandi postitusi näed siit ning pean mainima, et Island on ikka ja jätkuvalt väga sügava mulje mu südamesse jätnud! Lisaks saab lugeda minu artiklit Islandist Delfi reisijuhist siin!

Kas ka teil on mõni riik või paik millele mõeldes hakkab süda kiiremini lööma ja kuhu läheks mõtlematagi tagasi? Mis paik on sinu unistuste-sihtkoht, kus tahaksid tingimata ära käia?

WILD ANIMALS IN AMSTERDAM? THIS IS ARTIS ROYAL ZOO

Thanks to I Amsterdam City Card* I had great change to visit Amsterdam Artis Royal Zoo, although at first it wasn´t our plan to visit zoo. Just the weather was pretty rainy and unpredictable, so zoo sounded really nice! Normal price for adult is 20,50€ but with I Amsterdam City Card it was free, what a bargain! Last time I had to change visit zoo in Riga around two years ago, so quite long time! 

I was really pleasantly surprised, zoo was so close to the central and it feeled so nice! It wasn´t huge, just perfect size for few hours visit and there was something for everybody! My favorite part was that they had many different animals living together in the same place, so example deers and zebrad had fun and lunch together! I liked all kind of deers, zebras, giraffes and obviously all little baby animals (spring is perfect time for visit!) I also felled in love in animal called fennek (above), they were so cute and you can actually also raise them in your house too!

It was nice to see that animals had nice conditions and enough space for living. Also they had many parts under construction, so looks like they are improe that place constantly. Mmm, and that apple pie with hot chocolate at the local café, wouldn´t mind one now also! 

If you are visiting Amsterdam and have some extra time and would love to take a break from tourist crowds, head to Amsterdam artis royal zoo, it´s really worth it! Also did you knew that Artis is the oldest zoo in Europe and the third oldest zoo in the world!

Have you been in Amsterdam zoo? How did you liked it or what zoo is your favorite? 

PS! Don´t forget to enter giveaway, where you can win free travel tickets! Check out here (linked) to read more!

Tänu I Amsterdam linnapiletile* avanes mul suurepärane võimalus külastada Amsterdami Artis Royal loomaaeda, kuhu mul algselt küll polnud plaanis minna, Küll aga oli ilm üpris paha ja vihmane, see kõlas lõpuks loomaaed ikka väga kutsuvalt! Tavahind täiskasvanule on 20,50€, kuid I Amsterdam linnapiletiga on sissepääs tasuta, milline soodne võimalus! Viimati käisin Riia loomaaias ning see oli juba kaks aastat tagasi, oli ka viimane aeg uus külastus ette võtta!
Olin positiivselt üllatunud, sest loomaaed oli kesklinnale üpris lähedal ning õhkkond oli samuti väga mõnus! Loomaaed ei olnud üleliia suur, pigem täpselt paras paaritunniseks külastuseks ja loomi leidus igale maitsele! Vahva oli ka see, et erinevat liiki loomi peeti mitmes kohas ühes aedikus, nii said näiteks erinevad hirved ja sebrad koos nosida ja ringi kalpsata! Mulle meeldisid kõige enam erinevad kitselised, sebrad, kaelkirjakud ning loomulikult väikesed looma-beebid (kevadine aeg on nende nägemiseks suurepärane valik!) Lisaks leidsin endale uue lemmiku – fennekrebane (nähtav esimesel pildil), keda kuulu järgi saab pidada ka koduloomana!
Väga tore oli näha, et loomadel olid head elamistingimused ja piisavalt ruumi liikumiseks. Lisaks olid mitmed loomaaia osad remondis, seega arendavad nad kohta pidevalt. Mmmm, ja see õunapirukas sooja kakaoga, tänase vihmase ilma juurde sobiks samuti suurepäraselt! Kas teadsite ka, et Artis on Euroopa kõige vanem loomaaed ning maailmas vanuselt kolmandal kohal!
Seega kui ees on Amsterdami külastus, sul leidub veidi lisaaega ning tahaksid turistide-hordidest puhata, võta suund kindlasti Amsterdami artis royal loomaaia poole, soovitan tõesti väga!
Kas oled Amsterdami loomaaias äkki juba käinud? Kuidas meeldis või milline on sinu parim loomaaia külastus? 

PS! Ära unusta osalemast loosis, kus võid võita reisipileteid! Vaata siit (lingitud) lähemalt!

STRIKINGLY BOGGY ESTONIA

Do you enjoy travelling in Europe? Share hidden travel destinations and wonders on the Wonder Map application on Facebook! You can win train tickets to travel in Europe as well as inspire others to take the road less known! Follow #MyWonderfulEurope and ‘Europe. Wonder is all around.’ on Facebook. Learn more about “Europe. Wonder is all around.”, the European Comission´scampaign promoting tourism, here.

Around 3-5% of the world and 22,3% of the Estonia is covered with the peat areas. However, the Estonian mires has decreased about 2.7 times over the centuries and the area of shallow marshes has shrunk almost 7.1 times! Peat is one of the most important natural resource of Estonia and it is stock amounts to 1.64 billion tons. Western Europe peat bog resources are limited, so Estonia is in 3-4 place in terms of export volume of horticultural peat!

Only about 90km away from Tallinn, in Rapla county, is hidden one of the oldest bog in Estonia. Mukri swamp was once a lake, but formed around 10 000-9000 years ago. Mukri bog is one of the few wetlands in Rapla county where you can go through with dry feet. This bog peat layer has a thickness of  7m and did you knew that for a meter layer of peat emergence takes about a thousand years!

There is a land, but it doesn´t carry. There is a water, but not possible to paddle. Mukri overwhelms with its new boardwalk and an idyllic resting platforms where you can relax, sunbathe or meditate. Mukri is also equipped with an viewing tower, it is connected with 7m deep poles and the wooden tower reaches a height of 14m. Originally this Mukri lake was known only to local people, but now it is covered with a boardwalk, what leads the way through the bog and everybody is welcomed. Although if you feel that boardwalk seems to pedestrian, you can also try bog-shoeing! Who is not afraid of inky dark, but very clean water, can try swimming in Mukri lake, surrounded by little islands and water lilies.

Hiking in primal nature makes people to enjoy themselves and gives opportunity to be with their own thoughts. The trail is 2,4km long and at the end of the road you can find picnic place: a table and benches, dry toilet and a campfire place where is a great opportunity to rest a bit. Although if you feel dirsty on the road feel free to take a sip from bog lake. Water is a little bitter, but due to the acidity of the bacteria-free and perfectly drinkable. However, it is not effective to rely only to that, as the water does not contain minerals and is not suitable for long term consumption.

Grab a backpack and drive out of the city, enjoy the wonderful jewels of Estonia and listen to nature’s orchestra!

Kas sulle meeldib reisida Euroopas? Jaga enda lemmikuid reisi sihtkohti ja imesid Wonder Map kaardirakenduses, mille leiad Facebookis! Sul on võimalus võita Euroopas reisimiseks rongipiletid! Jälgi #MyWonderfulEurope ja Facebookis “Europe. Wonder is all around. ” Loe täpsemalt “Euroopa. Imed on kõikjale meie ümber.”, Euroopa komisjoni kampaaniast siit.

Maailma pindalast katavad turbaalad 3-5% ning Eestis on lausa 9836 sood, mis moodustab Eesti territooriumi pindalast lausa 22,3%! Küll aga on Eesti soode pindala vähenenud sajandi jooksul ca 2,7 korda, madalsoode pindala aga kahanenud lausa 7,1 korda! Turvas on üks tähtsaim Eesti maavara ning selle varu ulatub 1,64 miljardi tonnini. Lääne-Euroopas on rabaturba varud piiratud, seega on Eesti maailmas aiandusturba ekspordimahu poolest 3-4. kohal!

Tallinnast vaid 90km kaugusel, Raplamaal Kehtna vallas, asub üks Eesti vanim soo. Mukri raba on tekkinud järve soostumisel umbes 10 000-9000 aastat tagasi ning on üks väheseid märgalasid, mida saab läbida kuiva jalaga. Antud raba turbakihi paksus on 7m, kusjuures meetrise turbakihi tekkeks kulub umbes tuhat aastat!

On maa, aga ei kanna. On vesi, aga sõuda ei saa! Mukri rabab oma uue laudtee, kaunite vesirooside ning idülliliste puhke-platvormidega, kus saab puhata, päikest võtta või mediteerida. Ainsa rabana Raplamaal on Mukri varustatud ka vaatetorniga, mis hetkel küll on suletud, kuid 2016.a jooksul plaanis rekonstrueerida. Vaatetorni raudpostid ulatuvad 7m sügavusele ning maa peal olev puitehitis ulatub 14m kõrgusele. Algselt oli pisike teeke Mukri järveni teada vaid kohalikele, kuid nüüdseks on rajatud korralik matkarada, mis läbib raba. Kui aga tunned, et laudtee ei ole piisavalt põnev, tasub proovida räätsamatka! Kes tumedat, kuid vägagi puhast vett ning kohati lausa 3m sügavusel asuvat turbast põhja ei pelga, sel on võimalus Mukri järves saarekeste ja vesirooside vahel ka ujuda.

Matkamine ürgses looduses muudab inimest veidi ürgseks ning paneb enda mõtetega tegelema. 2,4km pikkuse matkaraja lõpus on katusealune piknikukohaga: laud ja pingid, kuivkäimla ning lõkkekoht, kus suurepärane võimalus keha kinnitada ja end kosutada. Keda aga kurk juba varem pitsitab, võib julgelt laukast janu kustutada. Rabavesi on küll veidi mõrkjas, kuid tänu happesusele bakteritevaba ja täiesti joodav. Küll aga ei tasu vaid sellele lootma jääda, sest antud vesi ei sisalda mineraalaineid ja pikaajaliseks tarvitamiseks ei ole sobilik.

Haara selga seljakott ning sõida linnast välja, naudi imelisi Eestimaa pärleid ja kuula looduse orkestrit!WHAT I EAT?

I really enjoy fresh and healthy food, obviously once in a while I struggle with sugar addiction (sweets!) but if I stay on track, I don´t even crave for those things! Best friend for my body is also fresh water and healthy eating, thanks to that I feel good and light in my own body. Evey morning I love to eat some fresh smoothie or porridge with cinnamon, honey and banana, I just can´t wake up without proper breakfast! 
I tried to photograph some of my meals during last days! If you are interested in some of the “recipe” (although all of those meals are simple as 1, 2, 3!) just let me know, haven´t done any for a while! 
Naudin tõeliselt värsket ja tervislikku toitu, kuigi aegajalt satun ka mina suhkru sõltuvusse (magus – eriti kummikommid!), kuid kui jälgin end ja püüan rajal püsida, ei teki mul ühtegi sellist isu. Minu keha parimaks sõbraks on samuti vesi ja korralik toitumine, sest just siis tunnen end enda kehas hästi ja kergelt. Igat hommikut püüan alustada kaerahelbepudru (kaneel, mesi, banaan) või värske smuutiga, ilma korraliku hommikusöögita ei suuda ma päeva alustadagi!

Üritasin viimastel päevadel teha mõningad pildid enda toitudest. Kui mõni “retsept” (sest no siinsed road tegelikult ju retsepti ei vaja) rohkem huvi pakub, andke teada, pole ammu ühtegi sellist postitust teinud!